Billedserier
Hent Adobe Flash player
Luftfoto`s

Besejling


Der er erfaring for, at der efter storm kan aflejres store sandmængder i indsejlingen, og at vanddybden derved reduceres.

Ved ind- og udsejling af havnen skal der udvises særlig agtpågivenhed, dels fordi vanddybden kan være ændret, og dels fordi der kan forekomme stærk strøm, når afvandingsslusen fra Nissum Fjord er åben.

Der tilrådes at få information ved havnevagten om strømforhold og sidst kendte vanddybder.

VHF: kanal 13 eller 16

I weekenden kontaktes vagten på tlf. 24 23 33 45

Se sidste nye pejleplaner over indsejlingen til Thorsminde Havn her.
Thorsminde Havn  >  Vesterhavsgade 1a  >  Thorsminde  >  DK-6990 Ulfborg  >  Tlf. (+45) 9749 7044  >  Fax. (+45) 9749 7140