Højvandstabel


Tidevandstabel 2018

Tabellen viser tidspunkter for høj- og lavvande samt de tilhørende tidevandshøjder for Thorsminde. Tiderne er angivet i dansk normaltid, som er UT (Universal Time) + 1 time. Når sommertid gælder, skal de angivne tidspunkter øges med 1 time.
Tidevandshøjden skal lægges til dybden anført i søkortet for at få vanddybden ved henholdsvis høj- og lavvande. Tidevandshøjderne refererer til laveste astronomiske tidevand.
For tidevandstabeller for andre havne henvises til DMI.
Tilknyttet fil:    Tidevand Thorsminde 2018 (52 Kb)