Afvandingsområdet


Som beskrevet i slusens historie, blev slusen bygget for at afvande Nissum fjord, men der bliver ofte lukket havvand ind i fjorden fra Vesterhavet, for at opretholde en vis saltholdighed i fjorden. Vandstanden og saltholdigheden bestemmes af sluseudvalget.

Udvalget har besluttet, at vandstanden i Nissum fjord så vidt muligt skal holdes mellem DVR + 20 og -10 cm. Men det viser sig, at det kan være svært at efterleve, da der efterår og vinter kan forekomme længere tid med høj vandstand i havet, og derfor ikke kan lukkes vand ud af fjorden.

Kommer der samtidig store nedbørsmængder, kan vandstanden i fjorden stige til omkring en meter over normalen, med de gener det giver.

Oven for kan ses området som bliver afvandet gennem sluserne i Thorsminde.