Fjordhavnen


FJORDHAVNEN
Jolleafgift incl. moms. priser i DK kr.
Ingen fast plads årlig afgift
750,00
 kr.    
Faste pladser årlig afgift
1500,00
 kr.    
Pr. uge Incl. brug af slæbested.
100,00
 kr.    
Pr. døgn. Incl. brug af slæbested
50,00
 kr.    
Helt års brug af slæbestederne (Fjordhavnen og Vesthavnen)  300,00  kr  

Ønsker man at leje en plads på østsiden af slusen, enten på nord- eller sydsiden af kanalen, kan man på alle hverdage henvende sig på havnekontoret Vesterhavsgade 1a, evt. på tlf. 97 49 70 44.

OBS Der er lige nu ledige jolle pladser, hvis det har interesse kontaktes havnekontoret.

Slæbestedet

Slæbestedet som ligger i umiddelbar nærhed af Ålehavnen blev i efteråret 2006 fornyet og lavet mere tilsvarende, således det er lettere at søsætte og landsætte en båd.

Ønsker man at søsætte en båd for at sejle på Vesterhavet, skal man være opmærksom på, at max. højde er 3 m afhængig af vandstand, for at sejle igennem slusen.

For fritidsfiskere findes der plads, hvor der kan foretages omrigning af grej.

Det kan oplyses, at loven forbyder brug af vandscotere, jetski, og lign. i havnen, på fjorden og på havet ud for Thorsminde.

Fjordhavnen

Fjordhavnen, som ligger på østsiden af slusen, er løbende blevet vedligeholdt og moderniseret. Seneste udvidelse er sket i 2006, hvor bassinet øst for den gamle auktionshal blev udvidet med en bro, hvorved der blev ekstra 12 bådepladser.

Broerne på ”Ålehavnen”  (det østligste bassin) blev i 2004 forsynet med elstik og lys, og den blev udvidet med ca. 30 bådepladser ” Langelinie” og fremstår nu som en fin og hyggelig havn.

I fjordhavnen er der 80 faste bådepladser til rådighed, desuden er der løse pladser rundt på havnens arealer.