Nord for indsejlingen


Nord for indsejlingen ligger Strandingsmuseet Sct. George og havnens gl. materielgård, hvor sydenden bliver anvendt som butik. Desuden ligger Havgrillen også på området.

Hele området er pt. udlejet til Holstebro Kommune, som har videreformidlet dele af området.