Slusen


Slusen i Thorsminde består af 12 mindre sluseporte, og en fhv. kammersluse, som nu bliver brugt til afvanding på lige fod med de andre sluseporte, og desuden til gennemsejling af joller og pramme fra Nissum Fjord.

Sluseportene bliver elektronisk manøvreret fra slusevagten, og sluseportene bliver hævet og sænket ved hjælp af hydraulik.

Som beskrevet i slusens historie, blev slusen bygget for at afvande Nissum fjord, men der bliver ofte lukket havvand ind i fjorden fra Vesterhavet, for at opretholde en vis saltholdighed i fjorden. Vandstanden og saltholdigheden bestemmes af sluseudvalget.

Udvalget har besluttet, at vandstanden i Nissum fjord så vidt muligt skal holdes mellem DVR + 20 og -10 cm. Men det viser sig, at det kan være svært at efterleve, da der efterår og vinter kan forekomme længere tid med høj vandstand i havet, og derfor ikke kan lukkes vand ud af fjorden.

Kommer der samtidig store nedbørsmængder, kan vandstanden i fjorden stige til omkring en meter over normalen, med de gener det giver.