Faciliteter


Der er mulighed for EL, vand, dieselolie og proviant

Der forefindes træskibsværft med ophalerbedding, og maskinværksted

Der er nyere toilet/bade faciliteter 

Nyrenoveret auktionshal på 1800 kvm. og 500 kvm. kølerum

Der er lossekaj med losseelevator og hydraulisk lossebom

På Fjordhavnen (øst for slusen) er der slæbested for mindre fartøjer

Redningsstation findes på havnen og kan kontaktes direkte på tlf. 97497190 eller mobil 21296811