Historie


Vesthavnen

1966
Havnearbejdet påbegyndes i august.

1966
Vandbygningsvæsenet overdrager arbejdet til Kjæhr & Trillingsgaard, Kolding.

1/6.1966
Der bevilges et beløb på 2 mio. kr. som første etape til bygning af en ny vesthavn i Thorsminde til i alt 5 mio. kr.

1965
Bevillingen standses som følge af regeringens nedskæring og stop for alt offentligt byggeri, der ikke var igangsat.

1964
Der foreslås en bevilling på finansloven på 2 mio. kr. til den nye fiskerihavn vest for slusen.

1961
Thorsminde fiskeriforening fremsætter forslag til en ny fiskerihavn vest for slusen.

1957/56
En høfde anlægges nord for indsejlingen til Thorsminde.

1957
Bevilling til offentlig fiskeauktion udstedes.
 
20/3 1957
Staten giver bevilling til opførelse af auktionshal i Thorsminde.

19/1 1944
Bevilling til forlængelse af den nordre ledemole.

20/5 1940
Bevillingen til offentlig fiskeauktion i Thorsminde tilbagekaldes.
 
14/6 1937
En anlægsbro ca. 30 m for fiskefartøjer opføres i afvandingskanalen vest for Thorsminde sluse.

1937
Bevilling til offentlig fiskeauktion udstedes.

17/2 1932
Kommissionens forslag gennemført, hvorefter der øst fra fører en 6 m bred kanal fra fjorden til slusen; frislusen har 12 gennemstrømningsåbninger (de 10 = den gamle sluse, op til den mod syd er skibsfartsslusen anlagt). En ca. 60 m bred kanal fører ud til havet, dækket af to ledeværker.

1923
Kommissionen af 1919 foreslog:
1) at retablere Thorsminde-slusen som en regulerbar frisluse, udvidet med to mindre åbninger og en tredje for fiskerbådes passage og 2) åbne udløbet fra slusen til havet og vedligeholde dette udløb med det fornødne pumpemateriel.

1919
En kommission nedsættes med den opgave at fremkomme med forslag til en regulering af afløbsforholdene.

1889
Det gamle udløb åbnes på ny, efter at kanalen fra 1868/70 var tilsandet.

1868/70
Ingeniør C.G. Bruun bygger Thorsminde kanal og sluse nord for det gamle udløb for et engelsk aktieselskab, der ejede retten til at udtørre fjordes nordligste del.